Filipino Tagalog: Sa Araw na ito/ Ngayon

Hello-World

Filipino Tagalog: Sa Araw na ito/ NgayonFilipino Tagalog: Sa Araw na ito/ NgayonFilipino Tagalog: Sa Araw na ito/ Ngayon

:

soundLinggo ngayon.

soundLunes bukas.

soundAng araw sa makalawa ay Martes.

soundSabado kahapon.

soundAng araw kamakalawa ay Biyernes.

Help keep Hello-world.com FREE
Like us on facebook: