Filipino Tagalog: Sa Araw na ito/ Ngayon

Hello-World

Filipino Tagalog: Sa Araw na ito/ NgayonFilipino Tagalog: Sa Araw na ito/ NgayonFilipino Tagalog: Sa Araw na ito/ Ngayon

:

soundMartes ngayon.

soundMiyerkules bukas.

soundAng araw sa makalawa ay Huwebes.

soundLunes kahapon.

soundAng araw kamakalawa ay Linngo.

Help keep Hello-world.com FREE
Like us on facebook: