Filipino Tagalog: Sa Araw na ito/ Ngayon

Hello-World

Filipino Tagalog: Sa Araw na ito/ NgayonFilipino Tagalog: Sa Araw na ito/ NgayonFilipino Tagalog: Sa Araw na ito/ Ngayon

:

soundMiyerkules ngayon.

soundHuwebes bukas.

soundAng araw sa makalawa ay Biyernes.

soundMartes kahapon.

soundAng araw kamakalawa ay Lunes.

Help keep Hello-world.com FREE
Like us on facebook: