Deutsch das Lexikon: schmerzen (to English)

Deutsch das Lexikon: schmerzen (to English)Deutsch das Lexikon: schmerzen (to English)

  das Lexikon: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  schmerzen

  hurt
  Ihr Kopf schmerzt

  Infinitiv: schmerzenpast part.: geschmerzt

  Präsens

  Imperfekt

  Perfekt

  Plusquamperfekt

  Futur I

  Futur II

  Konjunktiv Präsens

  Konjunktiv Imperfekt

  Konjunktiv Perfekt

  Konjunktiv Plusquamperfekt

  Konjunktiv Futur I

  Konjunktiv Futur II

  Konditional

  Konditional Perfekt




Help keep Hello-world.com FREE
Like us on facebook: