Việt: Này em bé có tóc đen cài hoa vàng

Việt: Này em bé có tóc đen cài hoa vàngViệt: Này em bé có tóc đen cài hoa vàngViệt: Này em bé có tóc đen cài hoa vàng


  VietnameseEnglish
  Này em bé có tóc đen cài hoa vàng,This black-haired baby has yellow flowers,
  Này em bé có mắt đen ôi dịu dàngThe baby has soft black eyes
  Em biết không? Trong đêm trường này có mẹ em, ru em ngủ thật sayDo you know? In the school this night my mother, lulls me to sleep.
  Là la lá lá lá la là làLà la lá lá lá la là là
  Là la lá lá lá la là làLà la lá lá lá la là là
  Này em bé lúc lớn lên học trong trườngHey baby, growing up in school
  Thầy cô sẽ sẽ mến yêu em thật nhiều.The teacher will love you so much.
  Em biết không tương lai còn dàiI don't know the future,
  Có em đi đi xây dựng ngày mai.Someone will build tomorrow.
  Là la lá lá lá la là làLà la lá lá lá la là là
  Là la lá lá lá la là làLà la lá lá lá la là là
Help keep Hello-world.com FREE
Like us on facebook: