Việt: Bà em

Việt: Bà emViệt: Bà emViệt: Bà em


  VietnameseEnglish
  Bà emI love my grandma.
  Bà ơi bàDear grandma,
  Cháu yêu bà lắmI love you so much.
  Tóc bà trăng, và trắng như mâyYou have white hair that looks like a cloud.
  Cháu yêu bà cháu nắm bàn tayI love you and want to hold your hands.
  Khi cháu vâng lời cháu biết bà vuiWhen I am a nice granddaughter, I know that I make you happy.
Help keep Hello-world.com FREE
Like us on facebook: