Việt: Một con Vịt

Việt: Một con VịtViệt: Một con VịtViệt: Một con Vịt


  VietnameseEnglish
  Một con VịtA duck
  Một con vịt, xòe hai cái cánhA duck is opening his wings
  Nó kêu rằng : Cap Cap Cap Cap Cap CapHe sings: Cap Cap Cap Cap Cap Cap
  Gặp hồ nước nó bì bà bì bỏmHe sees a pond and he swims around: bì bà bì bỏm
  Núp lên bờ phơi cánh cánh cho khôThen he goes ashore to warm his wings
Help keep Hello-world.com FREE
Like us on facebook: