Việt: Đếm Sao

Việt: Đếm SaoViệt: Đếm SaoViệt: Đếm Sao


  VietnameseEnglish
  Một ông sao sangA star
  Một ông sao sang,A star,
  Hai ông sáng saoTwo bright stars
  Ba ông sao sáng Three bright stars
  chiếu muôn ánh hồngShining like a rose
  Bốn ông sáng sao, Four bright stars,
  kìa Năm ông Sao SángIt's Five Stars
  Kìa Sáu ông sáng sao, Behold, six bright stars,
  trên trời caoin the sky
  Bảy ông sao sáng, Seven bright stars,
  Tám ông sang saoEight stars are brilliant,
  Chín ông sao sáng, Nine bright stars,
  sáng chiều muôn ánh vàngMorning light yellow
  Mười ông sang sao, Ten bright stars,
  và bao ông sao sángAnd how bright they were
  Cùng chiếu muôn ánh quang, The same light,
  trên trời caoin the sky
Help keep Hello-world.com FREE
Like us on facebook: