Việt: Hộp Bút Chì Màu

Việt: Hộp Bút Chì MàuViệt: Hộp Bút Chì MàuViệt: Hộp Bút Chì Màu


  VietnameseEnglish
  Hộp Bút Chì MàuA Box of Crayons
  Hộp bút chì màu ba mua để tặng emA box of crayons was bought for me
  12 cây bút xinh ơi ơi là xinh12 beautiful crayons
  Xanh lá cây, vàng, xanh dương cam tímGreen, yellow, blue and orange
  Trắng đen vàng đỏ xanh biếc nâu đỏ hồng.White, black, yellow, red, green, red, reddish brown.
  Hộp bút chì màu cho em những niềm vuiA box of crayons is fun.
  Nhìn lên trang sách bao nhiêu ôi mộng mơLook at the page how dreamy dream
  Em vẽ hoa hồng, cây xanh mây trắngI draw roses, white clouds
  Có con diều tím bay bông trong nắng vàng. There is a purple kite flying in the sun.
Help keep Hello-world.com FREE
Like us on facebook: