български: Ние сме войници

български: Ние сме войницибългарски: Ние сме войницибългарски: Ние сме войници


  BulgarianTransliterationEnglish
  Ние сме войници, ще вървим напред,Nie sme voynici, shte varvim napred,We are soldiers, we will move forward,
  Ние сме войници, ще вървим напред. Nie sme voynici, shte varvim napred.We are soldiers, we will move forward.
  Леви, десни, леви, десни, ще вървим напред, Levi, desni, levi , desni, shte varvim napred,Left, right, left, right, will go up,
  Леви, десни, леви, десни, ще вървим напред. Levi, desni, levi , desni, shte varvim napred.Left, right, left, right, will go up.
  Имаме си пушки - от папура дръжки,Imame si pushki ot papura drazhki,We've got guns - from bulrush stalks,
  Имаме си пушки - от папура дръжки. Imame si pushki ot papura drazhki. We've got guns - from bulrush stalks.
  Леви, десни, леви, десни, ще вървим напред,Levi, desni, levi , desni, shte varvim napred,Left, right, left, right, will go up,
  Леви, десни, леви, десни, ще вървим напред.Levi, desni, levi , desni, shte varvim napred.Left, right, left, right, will go up.
Help keep Hello-world.com FREE
Like us on facebook: